If you can't hold, you won't be rich-CEO Binance

    Bảng tỷ giá của TOP 250 đồng tiền ảo (Coin)

    Bảng tỷ giá tiền ảo hôm nay của 2.499+ loại tiền ảo: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin cash (BCH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Dash, Monero (XMR), IOTA (MIOTA), Ethereum Classic (ETC), NEMcoin (XEM), Stellar (XLM),…Baotienao cập nhật tỷ giá hiện tại các đồng tiền ảo này theo thời gian thực (Real Time), tức là giá các đồng tiền này bất cứ lúc nào có biến động tăng, giảm thì bảng dưới đây cũng cập nhật ngay lập tức, vì thế tỷ giá này là chính xác hoàn toàn.