Hãy tưởng tượng nếu bạn có quyền in số tiền không giới hạn để mua những tài sản có nguồn cung giới hạn, bạn sẽ làm gì?-CEO Binance