Nếu bạn không phải là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, đừng giao dịch trong ngày, hãy đầu tư dài hạn, chỉ với số tiền mà bạn sẽ không cần trong vài năm tới.-CEO Binance