Đừng để những cảm xúc ngắn hạn làm ảnh hưởng đến bạn. Hãy nhìn vào xu hướng công nghệ dài hạn. Crypto sẽ có mặt khắp nơi trong thời gian thích hợp.-CEO Binance